سناریوی هولناک در تنگه هرمز: قطر تا کجا در کنار جمهوری اسلامی می‌ماند؟

بحران خلیج فارس برای  برخی کارشناسان روزهای آستانه جنگ جهانی اول را تداعی می‌کند. به ویژه در قطر و امارات متحده عربی بیم انفجار تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا فزونی یافته  است. هفته‌نامه اشپیگل در آلمان با اشاره به پژوهش تازه «گروه بحران بین‌المللی» با عنوان «لحظه ۱۹۱۴» در گزارشی می‌نویسد که اوضاع خلیج فارس و تنگه هرمز زنگ خطر را در این گروه علمی- تحقیقاتی به صدا در آورده است.

#خلیج_فارس

#انفجار_تنش

#یونیکا