سمفونی خیابان | قسمت نخست | همسرایی سرودِ نبرد در داخل و خارج از کشور

سمفونی خیابان عنوان برنامه جدیدی است از یونیکا که در آن به بررسی تحولات آنچه در خیابان‌ها و یا حوالی آن به عنوان کانون اصلی اعتراضات روی می‌دهد، خواهیم پرداخت.

در این برنامه، حامد محمدی، همکار مهمان ما از کیهان لندن به گفتگو نشسته است با دو فعال و کنشگر سیاسی در داخل و خارج از کشور. مهمانان این برنامه سعید جباری، تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا و یک فعال سیاسی از داخل کشور هستند.

 

#سمفونی_خیابان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador