“سلاح های سری” ملایان؛ مضحکه ای در دنیای رسانه ای غرب – سلاح سری نمونه بارز اخبار جعلی رژیم

 #نشنال_اینترست: چرا #سلاح_سری ایران که قرار است ناو های آمریکایی را نابود کند می تواند نمونه بارزی از #اخبار_جعلی رژیم باشد؟

تهران به چه می اندیشد؟ رهبران رژیم ایران جهانیان را چه فرض کرده اند که از سلاحی سری برای نابودی #ارتش_آمریکا سخن می گویند؟