سقوط رژیم محتوم است و مشکل؛ برنامه برای پس از سقوط ملایان است

#رضا_پرچی زاده تئوریسین و تحلیلگر سیاسی مقیم ایالات متحده در مصاحبه ای وضعیت کنونی را این چنین ارزیابی میکند که آنچه در نهایت اتفاق خواهد افتاد #تغییر_رژیم در #ایران خواهد بود. او میگوید ایالات متحده تنها بر مبنای عرف دیپلماتیک بیان می‌کند که هدفش «تغییر رفتار» رژیم ایران است. وی نهایت پروژه ایران را یک #جنگ بزرگ بین بلوک‌های قدرت جهانی میداند …

#یونیکا