سفر مشکوک وزیر اطلاعات ملایان به لبنان

درکشاکش تنش در منطقه و احتمال بسیار زیادحمله  ایالات متحده به مراکز حساس رژیم ملایان ایران ، سید محمود علوی در لباس وزیر اطلاعا به صورت غیر رسمی به لبنان رفته است . در پس این سفر مواردی پنهان است که به آن پرداخته میشود …

#یونیکا

#محمود_علوی

#تنش_منطقه