سرکرده دروغ گوها در رژیم ملایان؛ جواد ظریف خطرناک ترین و موثرترین اسلحه ملایان

موثر ترین اسلحه #ملایان #موشک و یا #تانک نیست؛ بلکه یک مرد #دروغ_گو و فرافکن است با قدی متوسط.

#استراتژی_دروغ_ملایان همان چیزیست که باید از آن ترسید و نباید از دیپلمات ارشد این استراتژی دروغ ؛یعنی محمد #جواد_ظریف نیز غافل شد.