سرهنگ هلاکو احمدیان؛ با ملت یا بر ملت

با انتشار دو فیلم از سرهنگ هلاکو احمدیان، فرمانده ورزیده تیپ ۶۸ نوهد، ورزیده ترین مردان نظامی ایران که گفته می‌شود با حکمی، زودتر از موعد به دلیل تمرد از فرمان سرکوب مردم بازنشسته شده، تعبیرها و تفسیرهای مختلفی می‌شود. در شرایط کنونی فقط خود این سرهنگ کلاه‌سبز می‌داند که در کجا ایستاده است….

#گزارش_تحلیلی

#هلاکو_احمدیان

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador