سرنوشت جمهوری اسلامی: کره شمالی دوم، جنگ یا فروپاشی کنترل شده؟ | حامد محمدی

جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به سلاح اتمی است. هرچند گفته می‌شود چین و روسیه و همینطور قدرت‌های بزرگ غربی و متحدانشان اجازه دستیابی ملاها را به بمب اتم نمی‌دهند اما برای حکومت تبدیل شدن به کره شمالی دوم یک مدل بقاست. بسیاری معتقدند رژیم جمهوری اسلامی جز با حمله نظامی سرنگون نخواهد شد؟ برخی فروپاشی کنترل شده را راهکار می‌دانند. شما چه فکر می‌کنید؟

#حامد_محمدی

#تحلیل_سیاسی

#برای_ایران

@Unikador