سربازانی بی‌نام و جااندازانی بی‌شرم

در حالی که دنیای غرب خصوصا ایالاتِ متحده، آگاهانه یا بهتر است بگوییم بی‌شرمانه حل تمام مسائل و مشکلات مرتبط با ایرانِ تحت اشغال ملاها را به برجام و توافق هسته‌ای پیوند می‌زند، زیر پوستِ خیابان‌های ایران موجی از نارضایتی، ناآرامی، نفرت، خشم و انزجار از حاکمانِ کنونی وجود دارد و مردمانِ این سرزمین بزرگ و کهن که صاحبانِ اصلی ایران هستند حل معضل و مشکلاتِ کشور تحت اشغال خود را نه در مذاکره و توافق با ملاها بلکه در براندازی آنان از اریکه قدرت و پایان اشغالگری این ایران‌ستیزان می‌دانند.

** براساس یادداشتی از ش. رستمی

#براندازی

#سیاست

#برجام

@Unikador