سخنی با ارتشِ مردمی و فرزندان ارزشمند و راستینِ میهن: مامِ میهن منتظر غرش شماست

نخستین وظیفه شما مردمی بودن، نه گفتن به ملایان تبهکار، در برابرشان ایستادن و کمک به مردممان برای ازمیان بردن جمهوری اسلامی این شومترین فاجعه در تاریخ میهنمان می‌باشد، شما چشم و چراغ ایرانید و دشمنِ همه‌ی دشمنان ایران که بزرگ‌ترینشان جمهوری اسلامیست…

** یادداشتی به قلم جهانبخش پاکزاد

 

#ارتش_مردمی

#مام_میهن

#نه_به_ملایان

@Unikador