سخنرانی چارلی وایمرز در گردهمایی بروکسل و تشویق بی‌امان هم‌میهنان آزاده | زیرنویس فارسی

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۲۵۸۱ زیرنویس فارسی سخنرانی چارلی وایمرز در گردهمایی بروکسل که همراه شد با تشویق بی‌امان هم‌میهنان آزاده. چارلی وایمرز که نماینده سوئد در پارلمان اروپاست، یکی از دعوت‌کنندگان شاهزاده رضا پهلوی برای سخنرانی در پارلمان اروپا بود.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#چارلی_وایمرز

#انقلاب_ملی

@Unikador