سخنرانی بابک شکرابی و جمع‌بندی نشستِ «گفتمان پادشاهی ایرانی و استراتژی پیش رو» | بخش پایانی

ویدئوی کامل سخنرانی بابک شکرابی در نشستِ «گفتمان پادشاهی ایرانی و استراتژی پیش رو» که روز شنبه ۶ خرداد‌ماه ۲۵۸۲، با همتِ «اندیشکده کوروش بزرگ» و در دانشگاه رایس، هیوستون، ایالت تگزاس ایالات متحده آمریکا برگزار شد.

#ایران_معبد_ماست

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador