سخنرانی امیر طاهری در همایش بزرگداشت ۲۱ آذر روز «نجات آذربایجان» توسط ارتش شاهنشاهی ایران

این برنامه بخشی از همایش آنلاین بزرگداشت ۲۱ آذر سالروز نجات آذربایجان توسط ارتش شاهنشاهی ایران به میزبانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) است که مهمانان آن امیر طاهری، شهرام خلدی، امین سوفیامهر و نادر صدیقی بودند...

#امیر_طاهری

#نجات_آذربایجان

#تاریخ_معاصر_ایران

#ارتش_شاهنشاهی

@Unikador