ستایشِ غرور آفرینِ جهانیان از ۲۵۰۰ سال تاریخ «نوروز» ایرانی

یک روزنامه ایتالیایی به موضوع #نوروز و تاریخ پرشکوه #ایران پرداخته ، موضوعی که با شنیدن آن قلب هر ایرانی به درد میآید که #ملایان با روزگار یک کشور آباد و شاد چه کردند که امروز از افسرده ترین و عصبی ترین مردم دنیا شده اند …