سایه‌ی بلند میراثِ اوبا بر «پنجره‌بازی» بایدن و آیت‌الله

غلو کردن در پرونده هسته‌ای و بازی با «پنجره دیپلماسی» میراثی است که از باراک اوباما به جو بایدن به ارث رسیده است. در این استراتژی واشینگتن همصدا با ملاها، پیشرفت‌های هسته‌ای را بزرگنمایی می‌کند تا امتیازهایی مانند حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا زیر عنوان «جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران» یا «پرهیز از جنگ» قرار گیرند.

** بر اساس یادداشت‌هایی آزاده افتخاری و طارق الحمید در ایندیپندنت فارسی

#احیای_برجام

#بایدن

#تحلیل_سیاسی

@Unikador