سال ۲۰۲۲ و مثلث شرارت سرخ و سیاه

بخشی از متن تحلیل:

نتیجه‌گیری از رویدادهای سال ۲۰۲۱ یا دست‌کم گرفتن نتایج قطعی از آنها بسیار دشوار است.این امکان وجود دارد که روندهای سال گذشته همچنان ادامه یابد و جهان به دوره‌ای از هراس و نگرانی بین‌المللی شبیه به قرن گذشته و جنگ سرد که گمان می‌شد برای همیشه به پایان رسیده گام بگذارد. به عبارت دیگر، تاریخ مانند تقویم سال است که اگرچه هر سال به پایان می‌رسد اما چرخه آن متوقف نمی‌شود!

** برگردان تحلیل «هدی الحسینی» در شرق الاوسط (ترجمه از کیهان لندن)

#تحلیل_سیاسی

#۲۰۲۲

#ایران

@Unikador