سالِ سقوط، سالِ شکست، نقطه‌ی پایانِ گسست / سال گذار از فاجعه، سالِ عبور از آنچه هست

سال ۲۵۸۲ در حالی از راه رسیده است که ملت بزرگ ایران این سال را سالِ سقوط جمهوری اسلامی ارزیابی کرده‌اند. سال بازگشت به ارزش‌های ایران و ایرانی. سال به فراموشی سپردن خودکشی‌دسته جمعی ایرانیان در شوم‌روزِ ۲۲ بهمن ۵۷ . سال بازگشت ایران به مسیر ترقی و پیشرفت و سال هزاران آرزوی نیکِ خرد و کلان دیگر که بی شک ملت ایران شایسته دستیابی به همه آن‌هاست.

#انقلاب_ملی_ایران

#برای_ایران

@Unikador