سازمانها و عوامل رژیم ملاها در عراق را بشناسید

در پنج سال گذشته عراق به کانون اصلی نیروهای مزدور و شبه‌نظامی مبدل شده، زیرا که به گفته تحلیلگران امور امنیتی، عراق خصوصیات و زمینه مناسب و جذابی برای این گروه‌ها دارد، از جمله هواداری و پیروی این گروه‌ها از رژیم تبهکاران در ایران .
یونیکا در این برنامه به معرفی بارزترین چهره‌ها و گروه‌های هوادار فرقه تبهکار و منابع تامین مالی آنها می‌پردازد.

#گزارش_تحلیلی
#مزدوران_رژیم_ایران
#عراق_سوریه
@Unikador