زیر سقف شیشه ای خامنه‌ای ׀ روشنک آسترکی

فضای درون رژیم دزدسالاران در هفته‌ای که گذشت دستخوش التهابات زیادی بود. ادامه حاشیه‌های «سیسمونی گیت» و حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی از کمیسیون اقتصادی دولت و همچنین مواضع تند اعضای «مجلس انقلابی» علیه برنامه‌های اقتصادی دولت از جمله این التهابات هستند.  به نظر می‌رسد جریانی متصل به دفتر علی خامنه‌ای و احتمالا با نقش‌آفرینی مجتبی خامنه‌ای فرزند ارشد وی به دنبال آرایشی جدید برای روزهای پس از خامنه‌ای است.

منبع: کیهان لندن

#سیاست

#خامنه‌ای

#مجتبی_خامنه‌ای

@Unikador