زن، زندگی، آزادی  | باید که براندازیم، بن‌مایه‌ی ذلت را

این روزها مقامات و وابستگان حکومت با نگرانی شاهد خشم و حماسه‌ی مردم هستند و می‌بینند اراده‌ی جامعه‌ای که عزم خود را برای تغییر جزم کرده باشد، با هیچ نیروی سرکوبگری قابل مهارو توقف نیست.

نویسنده: روشنک آسترکی

منبع: کیهان لندن

 

#مهسا_امینی

#ایران_متحد

#OpIran

@Unikador