رژیم ملایان رویِ سکوتِ مردم برای بقا، حسابِ ویژه باز کرده اند

در چنین شرایطی یا باید فرض را بر صحت ادعاهای مسئولان رژیم ملایان گذاشت و مردم را حامی نظام دانست که در رکاب ملایان  مقاومت میکنند و  یا باید فرض کرد که نظام بلوف میزند اما مردم نیز با وجود بسترهای گسترده‌ی نارضایتی به دلایل مختلف همچنان قصد یا توان اعتراض و مقاومت سراسری ندارند. ظرفیت تحمل مردم تا کجاست؟

#یونیکا

#اعتراضات_دوباره

#سرنگونی