رژیم در صدر سرکوب‌گر‌ترین‌ها در جهان  | رسانه‌های جهان | آدینه ۲۵ فروردین ۲۵۸۲

برگی دیگر از افتخارات جمهوری اسلامی در جابجا کردن همه ردکورد‌های سرکوب و جنایت‌ – رژیم در صدر سرکوب‌گر‌ترین‌ها در جهان  

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador