رژیم ایران ادعا میکند پول ندارد، اما همچنان به تامین مالی تروریسم ادامه می‌دهد

توییتر وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از مایک پمپئو مینویسد: ” ایرانی‌ها به تامین مالی تروریسم ادامه می‌دهند. آنها ادعا می‌کنند که رژیم پول کافی برای رسیدگی به مردمش ندارد و خواستار این هستند که تحریم‌ها برداشته شود، در حالی که ما می‌دانیم در واقع ثروتی که دارند را صرف تروریسم می‌کنند.»