رژیم اهریمنی، توهم مهار انقلاب ملی و بازگشت به تنظیمات کارخانه

رژیم با این توهم که توانسته خیابان را از دست انقلابیون بگیرد، به تنظیمات پیش فرض خود بازگشته و این بار قصد دارد با تصویب و اجرای قوانینی متحجرانهتر نسبت به گذشته، به باور اتاق فکر‌هایش، درس عبرتی به مبارزان راه آزادی ایران بدهد. اما …

#من_وکالت_میدهم

#مهسا_امینی

#انقلاب_ملی

@Unikador