رژیمی که فریب سایه اش را خورد!!!

#رژیم_تهران که استاد شکار فرصت‌ها در اول صبح در چهار پایتخت عربی شده بود به این باور رسیده که عقربه‌های ساعتش می‌توانند برعکس زمان بگردند و روز به نیمه نرسیده می‌تواند سایه سلطه‌اش را برهرجا که بخواهد، بگستراند. اما خیلی دیر دریافت که زمان گذشته و نزدیک نیم روز است. #ملایان وقتی فهمیدند زمان به وقت کاخ سفید حرکت می‌کند شوکه شدند…

#یونیکا