رژیمِ کاریکاتوری و پهپادِ آمریکایی

حکومت کاریکاتوری ملایان ، علیرغم ادعاهای فراوان ، نه در توسعه واقعی گامی برای ملت برداشته و نه در بازدارندگی همه جانبه، از توان کافی برخوردار است. هیجانات ناشی از پاسخ به سرنگونی پهپاد ساقط شده  نیز خیلی زود فروکش خواهد کرد و بعید است ترامپ، آنگونه بازی کند که مطلوب ملایان درمانده باشد

#یونیکا

#مجتبی_واحدی

#رژیم_ملایان