رژیمِ ناکارآمد در مقابل مردم و پهلوی‌ها

این روز‌ها شاهد رج زدن سخنرانی‌های پرشمار علیه پهلوی‌ها توسط مقامات رژیم هستیم. خامنه‌ای که سال‌هاست از کابوس پهلوی‌ها و اعتراضات مردم خواب خوش ندارد، بهمن‌ماه سال گذشته در سخنرانی خود در جمع فرماندهان ارشد و پرسنل نیروی هوایی ارتش گفت نیازمند «تهاجم ترکیبی» با محوریت «جهاد تبیین» هستیم! او هشدار داد که می‌خواهند «چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت را بزک کنند!»

این همه در حالی که این مردم عادی هستند که برای حقوق اولیه خود شعار «رضاشاه روحت شاد» سر می‌دهند و نیز به نوشته‌ی رسانه‌های غربی، خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگشت «پادشاهی» و «شاهزاده رضا پهلوی» هستند!

نویسندگان: الاهه بقراط حامد محمدی

منبع: کیهان لندن

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador