رژیمِ درمانده و کوبیدن بر طبل پهلوی‌ستیزی | کار به مونتاژکاری رسید

در ادامه موج تازه‌ی «پهلوی‌ستیزی»، مقامات و مسئولان کشوری و لشکری همچنان علیه پهلوی‌ها سخن می‌گویند و تلاش می‌کنند به‌رغم محبوبیت روزافزون خاندان پهلوی در میان مردم و خشم و انزجار آنان از جمهوری اسلامی، با استفاده از ابزار تحریف و تبلیغ پشت شکست‌های پی‌در‌پی خود برای مردم فریبی پنهان شوند.

منبع: کیهان لندن

#پهلوی

#رضا_شاه_روحت_شاد

#برای_ایران

@Unikador