روسها دوان دوان می آیند: بعد از ملایان، روسها قصد تاراج ایران را در سر دارند!

افزایش تنش میان ایران و آمریکا در آب‌های خلیج فارس فرصتی نو برای گسترش همکاری‌های سیاسی نظامی حکومت تهران با مسکو فراهم ساخته است؛ تحولی که می‌تواند در گام های حساب‌شده‌ی بعدیِ رهبران کرملین به ماندگار شدن حضور واحد‌های نیروی دریایی روسیه در سواحل جنوبی ایران و بر آمدن طرح راهبردی چهارصد ساله تزارها منجر شود.

#روسیه

#پوتین

#ایران

#رضا_تقی‌زاده