روز موعود نزدیک است؛ ترامپ اسبش را زین کرده تا مانع نفس کشیدن ملاها شود

شنبه، ۸ شب به وقت شرق آمریکا اتفاقی بزرگ رقم خواهد خورد، خامنه‌ای، روحانی و ظریف در «دنیای مجازی» از آمریکای منزوی و شکست‌خورده سخن خواهند گفت و در جهان واقعی این دیوار تحریم‌ها است که بالاتر می‌رود…

#شنبه_موعود

#اسنپ_بک

#سقوط_نزدیک_است

@Unikador