روایت جنونِ خمینی در واپسین ماه های زندگی و تصمیمات جنجالیش

ماههای واپسین عمر یک جنایت کار که از زمان او نام ایران با تروریست عجین شد ، مصادف شد با ایام جنون او و تصمیمات مرگباری که هنوز هم ایران با اثرات آنها دست و پنجه نرم میکند . او را به درستی باید #بنیانگذار_حکومت_تبهکار_ایران نامید…