روابط فرانسه و رژیم ملاها روبه تیرگی گذاشته است

نیویورک تایمز در گزارشی می نویسد :”پس از آنکه حکومت تهران یک شهروند فرانسوی  را به زندان محکوم کرد، وزیر امور خارجه فرانسه روز سه شنبه گفت روابط با رژیم ایران دشوارتر شد . به عقیده ژان ایوو لودریان تصمیم به محکومیت فریبا عادلخواه  تصمیمی با انگیزه سیاسی بوده است.

آقای لودریان به رادیو فرانسه  گفت: “این حکم براساس هیچ مدرک یا سند جدی صادر نشده و دارای انگیزه سیاسی بوده است. بنابراین ما قاطعانه به مقامات رژیم ایران می گوییم فریبا عادلخواه را بدون تأخیر آزاد کنید. این تصمیم روابط ما با ایران را بسیار سخت تر می کند.”

فریبا عادلخواه که از سینه چاکان و توجیه کنندگان سیاستهای رژیم در اروپا ست و یک سال گذشته را در زندانهای ایران گذرانده ، این ماه به اتهام  اقدام علیه امنیت ملی به شش سال زندان محکوم شد.

منبع: نیویورک تایمز