رمزگشایی رسانه‌های آمریکایی از توافقِ قریب‌الوقوع برجام

واشنگتن فری‌بیکن و اکسیوس در گزارش‌هایی جدید خود و بر اساس آنچه تا کنون از توافقات صورت گرفته در وین درز کرده، سعی کرده‌اند تا ابعاد مختلف این توافق احتمالی را رمزگشایی کنند…

منابع: اکسیوس واشنگتن فری‌بیکن کیهانِ لندن

#مذاکرات_وین

#احیای_برجام

#گزارش_سیاسی

@Unikador