رضا تقی‌زاده: آیت‌الله‌ و ساعت صفرِ هسته‌ای

وضعیت کنونی ایران را در مقایسه با بحران اتمی ۲۵ سال اخیر کشور را می‌توان بی‌سابقه، خطیر و حادترین مرحله آن تاکنون شمرد و نتیجه گرفت که تلاش‌های پرهزینه و طولانی فرقه خمینیستی برای رسیدن به بمب اتمی اینک به وضعیت ساعت صفر رسیده و خاموش کردن دوربین‌های «فراپادمانی» آژانس در تأسیسات اتمی ایران، بخصوص دوربین‌های نظارت راه دور بر غلظت غنی‌سازی را می‌توان نقطه شروع «فرار اتمی» تلقی کرد؛ اقدامی که در صورت خنثی ماندن تلاش‌های خارجی برای متوقف ساختن آن، می‌تواند ایران را در وضعیت برخورد نظامی و حتی جنگی ویرانگر قرار دهد.

** بر اساس تحلیلی از دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیل‌گر سیاسی و کارشناس مسائل ایران

#برجام

#سیاست

#ایران

@Unikador