رسانه های جریان ساز

اصولا هنگامی که رسانه‌های جریان‌ساز همگی با هم یک موضوع را بالا می‌آورند؛ باید آن مساله را به چالش کشید و زیر سئوال برد. نسل امروز، نسل چرایی‌هاست و بعداز چهل و سه سال از گذشت وحشت بهمن ویرانگر، آرام آرام در حال دریافت چگونگی قربانی شدن و پی بردن به آن‌چیزیست که طی این مدت با دروغ و هجمه‌های رسانه‌ای زندگی را از او سلب کرده است.

***برداشتی آزاد از یادداشت زمان فیلی

#یادداشت_سیاسی

#زمان_فیلی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador