رسانه اسرائیلی: تشکیل واحد جدید ارتش اسرائیل برای رویاروی با ملاها | رسانه‌های جهان | یکشنبه ۲۱ خرداد ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador