رسانه‌ها و سیاست «پساحقیقت» ׀ استفاده ابزاری از رکن چهارم قدرت

برخی از رسانه‌های فارسی زبان با آنکه بیشترین امکانات را در اختیار دارند، اما کمترین نقش را در روشنگری و تنویر افکار عمومی و تقویت اعتماد سیاسی در جامعه ایفا می‌کنند و به سبب وابستگی آن‌ها به جناح های سیاسی خاصی عملاً به ابزاری در خدمت گسترش پیام‌های بخشی از بازیگران میدان سیاست با تحلیل‌های دستکاری شده در آمده‌اند. بخشی از آن‌ها که از لحاظ مالی وابسته به دولت های بیگانه هستند…

** براساس یادداشتی از امیر امیری

#سیاست

#رسانه

#رکن_چهارم

#جمهوری_اسلامی

@Unikador