رجز‌خوانی وزارت کشور و حسین‌بازجوی کیهان برای شیرزنانِ میهن در متن انقلاب ملی ایران

در ادامه روند انقلاب ملی ایران در شش ماه و نیم گذشته و تغییر چهره‌ی شهر‌های ایران در بهار ۲۵۸۲ با رقص و پایکوبی بی‌باکانه‌ی شیرزنان و شیرمردان ایرانی در خیابان‌های کشور در متن انقلاب ملی ایران، وزارت کشور جمهوری اسلامی و همچنین بوقچی اعظم خامنه‌ای در کیهان تهران، حسین شریعتمداری در اقدامی مشترک و البته با دو لحن متفاوت برای شیرزنان کشور خط و نشان کشیدند.

منبع: کیهان لندن

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador