رجز‌خوانی با دبه‌های زرد | دعوای آب بین طالبان و جمهوری اسلامی | پادکست تحلیلی | چهارشنبه ۳ خرداد

مقامات جمهوری اسلامی بر سر حق‌آبه هیرمند با طالبان درگیرند. لفظ آنها کاملا متفاوت با نخستین روزهایی اشغال کابل توسط طالب‌هاست. آنها علنی مقامات رژیم ایران را مورد تمسخر قرار دادند و برای جنگ اعلام آمادگی کردند. چرا حکومت تا این دچار ضعف شده؟

#جنگ_آب

#ایران

#طالبان

@Unikador