راه «پس» خراب و راه «پیش» سراب! خامنه‌ای و گردابی ویرانگر

‌این روزها، جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که به نظر می‌رسد نه تنها «نرمش قهرمانانه» بلکه «جام زهر» هم نمی‌تواند آن را از خشم، انزجار و نارضایتی در حال انفجار جامعه نجات دهد. برای رهبر فرقه‌ی تبهکاران اسلامی راه «پس» خراب و راه «پیش» سرابی بیش نیست!

تحلیلی از حامد محمدی در کیهان لندن

#سیاست

#سیرک_مذاکرات

#فروپاشی

@Unikador