راشل بروکس در آمریکن پیجن: در ایران تمام تیر‌ها به سوی یک هدف نشانه رفته‌اند! تغییر رژیم

آنچه در دنیای واقعیت و در میان ملت بزرگ ایران، چه در داخل و چه خارج کشور در حال روی دادن است فرسنگ‌ها با رویای بایدن و تیمش برای اصلاح رژیم ملاها فاصله دارد. نوک پیکان خواسته اغلب ایرانیان در سراسر جهان به سوی یک هدف نشانه رفته است و آن چیزی نیست جز تغییر رژیم…

** برگردان فارسی یادداشت راشل بروکس با عنوان اصلی زیر در آمریکن پیجن

Biden Under Pressure Over Iran; Pro-Democracy Groups Seek Change

#سیاست

#تغییر_رژیم

#آوای_آزادی

@Unikador