رئیس سازمان سیا در جدید ترین سخنرانی خود در باره جمهوری اسلامی چه گفت؟

#جینا_هاسپل، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، #سیا ، می گوید این سازمان منابع بیشتری برای مقابله با « #سخت_ترین_دشمنان » #آمریکا از جمله #ایران و #روسیه اختصاص داده است.