دیگ «آشوبگری» های آیت‌الله؛ یک قدم تا انفجار

این روز‌ها تحلیلها و گزارشهای زیادی در خصوص میزان قدرت نظامی و آتش افروزی ملاها در منطقه و دنیا منتشر می‌شود. کارشناسان می‌گویند که این می‌تواند آماده سازی افکار عمومی در غرب برای برخورد سخت با رژیم ملاها در ایران باشد. برخی نیز البته خلاف این را می گویند . موضوعی که به زودی روشن خواهد شد.

منابع: هفته نامه نیویورکر، تحلیل «آزاده افتخاری» در ایندیپندنت و حامد محمدی» در کیهان لندن
#ایران
#تحلیل_سیاسی
#رابرت_مالی