دیوارنوشت‌های انقلابی

«خورشید را ببین، خوابیده روی بام / چیزی نمانده است تا صبح انتقام»

«زن، زندگی، آزادی»

«مرد، میهن، آبادی»

«مرگ بر خامنه‌ای»

#من_وکالت_میدهم

#مهسا_امینی

#انقلاب_ملی

@Unikador