دید‌گاه شاهزاده رضا پهلوی در خصوص رابطه ایران و اسرائیل در فردای آزادی

آنچه در این ویدئوی کوتاه می‌بینید بخش‌هایی از گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با بیلد آلمان است که همزمان با حضور ایشان در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه ۲۰۲۳ انجام شده است.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران

#اسرائیل

@Unikador