دکتر رضا تقی‌زاده: امروزِ ونزوئلا؛ فردایِ جمهوری اسلامی است

با وجود تفاوت‌های آشکار در جغرافیای سیاسی ایران و ونزوئلا، اختلاف عمق دفاع راهبردی دو کشور، طبیعت و تفاوت‌های دو نظام حکومتی، وسعت و جمعیت، و عوامل مؤثر دیگری که مقایسه کاربردی «ضریب امنیت و ظرفیت ماندگاری» دو حکومت اقتدارگرا را در تهران و کاراکاس دشوار می‌سازد، شباهت‌های بسیاری نیز در میان است که مقایسه تطبیقی وضعیت سیاسی جاری و آینده آن‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.وضعیت امروز ونزوئلا و مادورو، با تفاوت‌هایی قابل ملاحظه، فردای ایران و جمهوری اسلامی است….

#رضا_تقی_زاده

#تحلیل_سیاسی

#براندازی

@Unikador