دکتر تقی‌زاده: خطری بزرگ‌تر از روسیه در کمین منابع گازی ایران

گذشته از تاریخ که مسیر آن با شکل گرفتن انقلاب در ایران تغییر کرد، اقتصاد و جغرافیای سیاسی ایران نیز دستخوش تغییر شد؛ چنان‌که امروز، در کنار تمامی دیگر مؤلفه‌های عقب‌ماندگی از خود، ایران به‌جای قرار داشتن در مقام صادرکننده بزرگ نفت و گاز، نفت قاچاق می‌فروشد و به نحو خجالت‌باری واردکننده گاز برای تأمین مصرف داخلی رو به افزایش است…

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#رضا_تقی_زاده

#تحلیل_کارشناسی

@unikador