دو خبر ویران کننده برای خامنه‌ای و رژیمش در یک روز: از حضور شاهزاده در سنای فرانسه تا برنامه سخنرانی در پارلمان اروپا

امروز سه‌شنبه دوم بهمن‌ماه ۲۵۸۱، دو خبر بسیار مهم از دیدار‌ها و برنامه‌های شاهزاده رضا پهلوی خواب آشفته‌ی ضحاک‌علی خامنه‌ای و مزدورانش را آشفته‌تر‌ کرد. ملاقات با سناتور‌های فرانسوی و دعوت به سخنرانی در پارلمان اروپا.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی

#برای_ایران

@Unikador