دو به علاوه «هیچ» | متجاوز | وسط‌باز | روبه‌پایان

تصویری که از نشست دو به علاوه «هیچ» در تهران به دست می‌آید، رژیمی را نشان می‌دهد که بر لبه پرتگاه ایستاده و راه پس و پیش ندارد…

نویسنده: حامد محمدی | منبع: کیهان لندن

#روسوفیل

#سیاست

#اتحاد_شوم

@Unikador