دو اَبَرچالشِ نظام در سال جدید: بنزین و حجاب | حامد محمدی | دوشنبه ۱۴ فروردین ۲۵۸۲

افزایش قیمت بنزین در ایران برای جمهوری اسلامی ضروری است تا بتوانند بخشی از کسری شدید بودجه را جبران کنند اما ترس آنها از تشدید اعتراضات اجازه تصمیم‌گیری نهایی را هنوز نداده است. همزمان پیداست با گرم‌تر شدن هوا چالش‌های نظام با مردمی که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند رو به افزایش است. اما درون نظام جریان‌هایی برای عقب‌نشینی از «حجاب اجباری» زمینه‌سازی می‌کنند.

#حامد_محمدی

#تحلیل_روز

#ایران

@Unikador